Instalace Ubuntu serveru na Proxmox virtuálu

Tento návod pomáhá při rychlé instalaci Ubuntu serveru na Proxmox virtuální mašině.

Co instalujeme a kam?

Instalujeme ubuntu-18.04.3-live-server-amd64.iso na Proxmox virtuální mašinu (Proxmox jsme instalovali v návodu Instalace Proxmox na čistém fyzickém serveru).

Příprava média

Abychom měli co instalovat, musíme si nejdřív na Proxmox server nahrát instalační médium – ISO. V GUI Proxmoxu teda přecházíme na požadovaný server -> (storage) local -> content -> upload. Nyní vybereme image z lokálního počítače a nahrajeme.

Instalace

Na serveru začínáme vpravo nahoře Create VM. Další postup dle GIFu níže.

Nyní virtuál spustíme. Instalace je přes Proxmox konzoli standardní – kromě uživatelského jména a hesla jde prakticky o klikání na Další. Po základní instalaci a restartu je nutné odpojit instalační médium.

Zároveň je nutné zapnutí Guest agenta: (nastavuje se u virtuální mašiny) v Options -> Qemu Agent -> Enabled.

Základní nastavení v Proxmox konzoli

#prepnuti a nastaveni hesla
sudo -i
passwd
 
#aktualizace
apt-get update
apt-get upgrade -y
 
#instalace agenta
apt-get install qemu-guest-agent -y
 
#nastaveni firewallu
ufw allow 22
ufw enable
ufw status
 
#instalace ssh serveru
apt-get install openssh-server -y
systemctl status ssh
 
#zjisteni IP
ip add

Nyní je vše připraveno k připojení pomocí PuTTY.

Další nastavení přes PuTTY

#casova zona
timedatectl set-timezone Europe/Prague

#vytvoreni adresare
mkdir -p /d2a-skripty/

#vytvoreni skriptu
nano /d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash

Obsah samotného skriptu.

#!/bin/bash

# nastaveni-staticke-ip-adresy.bash
#  Sublime Text nastaveni
#   Tabsize: 2
#   Viev -> Line endings -> LINUX
#  Nastaveni prav pro spusteni
#   chmod u+x /CESTA/SOUBOR.bash
#  Pouziti skriptu
#   ./nastaveni-staticke-ip-adresy.bash ip=10.11.0.2
 
# prednastavene promenne
ip="n"
ip_rozsah="8"
brana="10.0.0.1"
dns="10.0.0.1"
 
# vstupy
for ARGUMENT in "$@"
do
 KEY=$(echo $ARGUMENT | cut -f1 -d=)
 VALUE=$(echo $ARGUMENT | cut -f2 -d=) 
 
 case "$KEY" in
  ip)          ip=${VALUE} ;;
  ip_rozsah)      ip_rozsah=${VALUE} ;;
  brana)        brana=${VALUE} ;;
  dns)         dns=${VALUE} ;;
  *) 
 esac  
done
 
if [ "${ciste_sklo}" == "a" ]; then
 clear
fi
 
######################################################################
 
# kontroly
if [ ${ip} == "n" ]; then
 printf "Neni zadano /ip/. Skript ukoncen.\n"
 exit 1
fi
 
# vytvarim zalohu
cp -a "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml" "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml.backup_$(date '+%d%m%Y_%H%M%S%N')"
 
# nastaveni IP
echo -e "# generovano automaticky nastaveni-staticke-ip-adresy.bash
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens18:
   dhcp4: no
   addresses: [${ip}/${ip_rozsah}]
   gateway4: ${brana}
   nameservers:
    addresses: [${dns}]
" > "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml"
 
# overuji nastavene
netplan --debug apply
exit
;;

Práva a spuštění skriptu

# nastaveni prav
chmod u+x /d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash
 
# spusteni
/d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash ip=10.11.0.41

Po tomto kroku je nutné zavřít PuTTY a připojit se na novou IP adresu.

Hotovo

Máme čistý Ubuntu server na Proxmoxu na statické IP adrese s možností SSH.


Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *