Instalace VestaCP na Ubuntu serveru

Jak postupovat s instalací VestaCP po úspěšné instalaci Ubuntu serveru na Proxmox virtuální mašině.

Výchozí bod

Máme před sebou čerstvě nainstalovanou distribuci Ubuntu (ubuntu-18.04.3-live-server-amd64.iso) a podnikáme první kroky.

Souznění s Proxmox

Instalace Guest agenta vyžaduje jeho zapnutí (nastavuje se u virtuální mašiny) v Options – Qemu Agent – Enabled. Následují kroky v samotném Ubuntu.

#prepnuti a nastaveni hesla
sudo -i
passwd

#aktualizace
apt-get update
apt-get upgrade -y

#instalace agenta
apt-get install qemu-guest-agent -y

#nastaveni firewallu
ufw allow 22
ufw enable
ufw status

#instalace ssh serveru
apt-get install openssh-server -y
systemctl status ssh

#zjisteni IP
ip add

Nyní se lze snadno v administraci Proxmox podívat, jaká IP byla instalaci přidělena a připojit se přes PuTTY.

Další drobná nastavení

#casova zona
timedatectl set-timezone Europe/Prague

Nastavení statické IP adresy

#vytvoreni adresare
mkdir -p /d2a-skripty/
 
#vytvoreni skriptu /d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash
echo -e '#!/bin/bash

# nastaveni-staticke-ip-adresy.bash 
#  Sublime Text nastaveni
#   Tabsize: 2
#   Viev -> Line endings -> LINUX
#  Nastaveni prav pro spusteni
#   chmod u+x /CESTA/SOUBOR.bash
#  Pouziti skriptu
#   ./nastaveni-staticke-ip-adresy.bash ip=10.11.0.2

# prednastavene promenne
ip="n"
ip_rozsah="8"
brana="10.0.0.1"
dns="10.0.0.1"

# vstupy
for ARGUMENT in "$@"
do
 KEY=$(echo $ARGUMENT | cut -f1 -d=)
 VALUE=$(echo $ARGUMENT | cut -f2 -d=)  

 case "$KEY" in
  ip)          ip=${VALUE} ;;
  ip_rozsah)      ip_rozsah=${VALUE} ;;
  brana)        brana=${VALUE} ;;
  dns)         dns=${VALUE} ;;
  *)  
 esac  
done

if [ "${ciste_sklo}" == "a" ]; then
 clear
fi

######################################################################

# kontroly
if [ ${ip} == "n" ]; then
 printf "Neni zadano /ip/. Skript ukoncen.\n"
 exit 1
fi

# vytvarim zalohu
cp -a "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml" "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml.backup_$(date '+%d%m%Y_%H%M%S%N')"

# nastaveni IP
echo -e "# generovano automaticky nastaveni-staticke-ip-adresy.bash
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens18:
   dhcp4: no
   addresses: [${ip}/${ip_rozsah}]
   gateway4: ${brana}
   nameservers:
    addresses: [${dns}]
" > "/etc/netplan/50-cloud-init.yaml"

# overuji nastavene
netplan --debug apply
exit
;;
' > "/d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash"

# nastaveni prav
chmod u+x /d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash

# spusteni
/d2a-skripty/nastaveni-staticke-ip-adresy.bash ip=10.11.0.80

Po úspěšném provedení skriptu dojde k odpojení PuTTY kvůli změněné IP adrese. Pokud se povede úspěšné připojení na nové IP adrese, může se hodit smazat záložní soubor.

Pokud se IP adresa mění až po instalaci VestaCP je nutné provést ještě aktualizaci nastavení VestaCP IP.

/usr/local/vesta/bin/v-update-sys-ip

Instalace VestaCP

VestaCP instalace je plně automatizovaná – více na vestacp.com.

#instalace Vesta
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

#predvolena konfigurace
bash vst-install.sh --nginx yes --apache yes --phpfpm no --named yes --remi yes --vsftpd yes --proftpd no --iptables yes --fail2ban yes --quota no --exim yes --dovecot yes --spamassassin yes --clamav yes --softaculous yes --mysql yes --postgresql no --hostname DOMENA.cz --email EMAIL@DOMENA.cz --password HESLO

Hotovo

V tuto chvíli je možné připojit se k VestaCP přes webový prohlížeč pomocí IP adresy.

Další kroky: Instalace FreeNas virtuálního serveru na Proxmoxu, jeho nastavení a propojení s VestaCP. Z tohoto FreeNas serveru bude později možné synchronizovat skripty a některá data směrem do a z VestaCP.


Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *