Použití klíčových slov v textu

Tento článek popisuje problematiku používání klíčových slov v připravovaných textech. Neřeší, proč tam jsou nebo mají být, ale jak klíčová slova do textu elegantně zakomponovat, když už v něm mají být.

Rozdělení klíčových slov

Klíčová slova dělíme pro další použití do dvou hlavních skupin.

Dle důležitosti:

 1. hlavní klíčová slova;
 2. vedlejší klíčová slova.

Dle shody výsledku v textu se zadáním na:

 1. klíčová slova v přesné shodě;
 2. klíčová slova ve volné shodě;
 3. překlepové varianty.

Hlavní klíčová slova

Obvykle je zadáno jedno, dvě až tři hlavní klíčová slova. Jsou to ta nejdůležitější slova v článků a měla by být několikrát zopakovaná v přesné shodě a dále několikrát ─ přirozeně ─ ve volné shodě.

Vedlejší klíčová slova

Tato klíčová slova dále doplňují hlavní klíčová slova a usměrňují tok textu podtématy, která obvykle definují. Ve většině případů je stačí zmínit jednou ve volné shodě.

Přesné počty použití hlavních a vedlejších klíčových slov v kusech na článek nebo v procentech na celkový počet slov článku jsou obvykle součástí zadání nebo je hlídá nástroj pro autory.

Přesná shoda

Použití klíčového slova v přesné shodě znamená, že je slovo nebo sousloví zakomponováno do textu přesně tak, jak bylo zadáno, a není rozděleno interpunkcí. Toto použití je obvykle automaticky očekávané u víceslovných výrazů.

Příklad správného užití klíčového slova v přesné shodě: zadané klíčové slovo je „elektrická garážová vrata“.

Samozřejmostí jsou i elektrická garážová vrata, montovaná automaticky do každého nově realizovaného domu.

Volná shoda

Volná shoda nám umožňuje zadané klíčové slovo nebo sousloví skloňovat nebo rozdělit interpunkcí.

Příklad dovoleného užití klíčového slova ve volné shodě: zadané klíčové slovo je „plastové okno“.

V nabídce naleznete plastová okna různých výrobců.

Nelíbí se mi představa, že je dnes všechno plastové. Okno by mělo být ze dřeva, jak tomu bylo i dříve.

Překlepové varianty

V některých případech jsou klíčová slova záměrně zadána s chybou (gramatickou, hovorově atp.) protože se tak vyhledávají a někdo usoudil, že potřebuje napsat text obsahující právě tyto překlepové varianty. Toto přání je nutné respektovat. Pokud není řečeno jinak a je v zadaných klíčových slovech chyba, předpokládá se, že jde o nezáměrně vytvořenou chybu a je nutné zjistit, jak zadání klient zamýšlel.

Pokud máte zadané klíčové slovo s jakoukoliv chybou, zjistěte si, zda je to záměr, nebo chyba při zpracování klíčových slov. Obě varianty jsou totiž možné a ani jednu nelze vyloučit.

Zapracování klíčových slov do textu

Několik tipů na samotné zapracování klíčových slov bez ohledu na požadovanou shodu: hlavní klíčová slova by se měla objevit v požadované shodě v nadpisu, podnadpisech i odstavcích. Vedlejší klíčová slova potom umisťujeme primárně do těla odstavců. Je možné je umístit i do podnadpisů, ale bylo by vhodnější, kdyby v nich zůstalo místo pro hlavní klíčová slova.

Článek s nízkým počtem klíčových slov ─ pár kusů KW

 • Nastudujte si dané téma.
 • Napište článek pro lidi, jako by klíčová slova neexistovala.
 • Při čtení článku doplňujte klíčová slova nebo nebo celé věty obsahující klíčová slova.
 • Při dalším čtení text uhlaďte.

Článek s větším množstvím stejných klíčových slov ─ kolem deseti KW

 • Nastudujte si dané téma.
 • Vytvořte osnovu, obsáhněte v podnadpisech všechna klíčová slova.
 • Napište článek pro lidi, klíčová slova obsáhněte v podnadpisech i odstavcích, vzájemně na odstavce odkazujte klíčovým slovem.
 • Při čtení text uhlaďte.

Článek s větším počtem různých klíčových slov ─ více než 15 KW

 • Studujte jednotlivá klíčová slova.
 • Každé klíčové slovo bude jeden malý odstavec, ty tématicky podobná klíčová slova lze spojit do jednoho odstavce.
 • Vymyslete téma, kterým lze text „slepit“ (záleží na druhu textu) a začněte psát.
 • Netrapte se slohem, nejspíš to nepíšete úplně pro lidi.
 • Při čtení text uhlaďte.

Chytáky

Uvádím několik chytáků, které se opakují a je dobré dávat si na ně pozor.

Produkty jako klíčová slova

Pokud je klíčovým slovem produkt nebo jeho varianta a píšete například popis kategorie, logicky se očekává, že produkt zmíníte. Jenomže. Někdy se podaří, že například e-shop produkt vůbec neprodává a od vás se tak nějak očekává, že když píšete popis kategorie, tak se do ní podíváte a tuto nesrovnalost odhalíte.

Pokud máte jako klíčové slovo produkt, který zadavatelův e-shop nemá v nabídce, informujte se, zda jej použít. Je velmi pravděpodobné, že ne.

Nesmyslná klíčová slova

Někdy klíčová slova nedávají smysl, je jich moc, jdou proti sobě, prostě vůbec nepasují. Velmi doporučuji nehodnotit kvalitu/obsah klíčových slov a pouze konstatovat, zda to napíšete nebo se pokusíte, nebo se ani nepokusíte. Nic víc.

Ten, kdo klíčová slova navrhoval a vašemu zadavateli doporučil, bude mít pádné analýzy, tabulky a důvody, proč by se tam či jinde měla klíčová slova objevit, a přehlasuje vás.

Spolupráce s korektorem

Pokud svůj text předáváte korektorovi a odevzdáváte za vás oba, zajistěte, aby měl vyznačená klíčová slova a tyto nezměnil. Pokud váš text korektor před odevzdáním nečte, nemusíte řešit toto zvýrazňování, ale měl by.

Reklamace obsahové hodnoty textu

Někdy se stane, že texty zadává SEO specialista a má své požadavky na klíčová slova a pak se něco změní a přebírá je úplně někdo jiný s úplně jinými požadavky. Doporučení je jen jedno: mějte dostatečně konkrétní a odsouhlasené zadání.

Závěrem

Pokud máte zadaná klíčová slova, nejméně jednomu člověku na světě záleží na tom, aby v obsahu byla. Ať se dobře píše.

Martin Horák

Martin Horák má na svědomí 29 příspěvků

Již nějakou chvíli se věnuji tvorbě webů, copywritingu a všem těm drobným a nepodstatným věcem okolo toho.

Najmout si mě můžete přes horní lištu a klikátko kontakty.

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude publikována. Povinné údaje jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>