Propojení VestaCP a FreeNas (přesuny souborů a skriptů)

Návod naznačuje napojení sdílených složek z FreeNas serveru na VestaCP server. Toto sdílení usnadňuje editaci skriptů a dodávku některých dat směrem z Windows stanic na VestaCp. Tento návod navazuje na návod
Nastavení sdílení FreeNas – VestaCP – Windows 10
.

Úvodem

Vycházíme z hotového základního nastavení VestaCP serveru dle Instalace VestaCP na Ubuntu serveru a základního nastavení FreeNas serveru dle Nastavení sdílení FreeNas – VestaCP – Windows 10. Cílem je snadno editovat skripty z Windows stanic a ty pak jednoduchými příkazy spouštět na VestaCp přes PuTTY.

Propojení FreeNas a VestaCp pomocí CIFS (Ubuntu server)

Tento skript připojí sdílené FreeNas uložiště.

# aktualizace
apt-get update
apt-get upgrade -y

# instalace CIFS
apt-get install cifs-utils -y

# vytvoreni adresaru
# upozornuji, ze dle predchozich navodu jiz existuje lokalni slozka /d2a-skripty
mkdir -p /d2a-sdilene-skripty
chown -R nobody:nogroup /d2a-sdilene-skripty 
chmod -R 0777 /d2a-sdilene-skripty

mkdir -p /d2a-zalohy-nas01
chown -R nobody:nogroup /d2a-zalohy-nas01 
chmod -R 0777 /d2a-zalohy-nas01

# nastaveni pripojeni prostoru pro bash skripty
echo -e "\n//10.10.0.2/vestacp-bash/ /d2a-sdilene-skripty cifs vers=3.0,username=vesta01,password=HESLO,uid=nobody,rw,iocharset=utf8 0 0">>/etc/fstab

# nastaveni pripojeni prostoru pro zalohy
echo -e "//10.10.0.1/HOST_vsichni/ /d2a-zalohy-nas01 cifs vers=3.0,username=d2a_server,password=HESLO,uid=nobody,rw,iocharset=utf8 0 0">>/etc/fstab

# pripojeni
mount -av

# kontrola
nano /etc/fstab

Server pro zálohy (10.10.0.1) jsme v žádném návodu netvořili, protože jej již aktivně využíváme. Postup jeho vytvoření je však velmi podobný návodu Nastavení sdílení FreeNas – VestaCP – Windows 10 – mění se jen IP a názvy složek.

Úprava Cron záznamu (Ubuntu)

Může se stát, že bude FreeNas server v době spouštění VestaCP serveru nedostupný. Pro pohodlnost musí být zajištěno připojení při další možné příležitosti. V našem případě je pokus o připojení prováděn každou hodinu (každou první minutu).

#zapis do /etc/crontab
echo -e "1 *	* * *	root	mount -av">>/etc/crontab

#kontrola a doupraveni (umazani mezer, nahrada tabulatory)
nano /etc/crontab

Hotovo

V adresáři /d2a-sdilene-skripty lze najít a také z něj spustit skripty upravované z Windows pracovních stanic. V dalším díle se podíváme na Zálohování souborů nastavení VestaCP serveru před tím, než začneme nastavení upravovat. Přehled všech dílů seriálů je na adrese Vlastní webhosting a pomalá a dlouhá cesta k němu.


Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *