Proxmox – přidání hdd, zfs

Chceme pripojit /dev/sdb a /dev/sdc dle rozložení v návodu Plánované uspořádání fyzických serverů. Začínáme v consoli serveru HW1, ve kterém jsou disky fyzicky vložené.

Příkazy pro opravy

Občas se nepodaří na poprvé a je potřeba něco odstranit, aby se mohlo něco jiného vytvořit…

# odstraneni zfs pool na node
zpool destroy nazev-poolu

Nyní jdeme vytvářet pool hosting-web na disku /dev/sdb na mašině DL380G7-HW01-V02 na které spouštíme příkazovou řádku.

Fdisk

# vypis
fdisk -l

# uplne vycisteni disku /dev/sdb (hosting-web)
fdisk /dev/sdb
  # g - create a new empty GTP partition table
  # w - write

Vytváříme ZFS pool na každé mašině

zpool status
zpool create -f -o ashift=12 hosting-web /dev/sdb

Tento postup opakujeme na tolika mašinách na kolika je to potřeba.

Úprava storage.cfg

Na kterékoliv mašině nyní spouštíme příkazovou řádku.

nano +9999 /etc/pve/storage.cfg

A dopisujeme chybějící zápis

zfspool: hosting-web
   pool hosting-web
   content rootdir,images
   nodes DL380G7-HW01-V02

Ukládáme a přecházíme do GUI.

GUI

V GUI přecházíme do Datacenter -> Storage. Zde je již vidět (do storage.cfg ručně dopsaný) hosting-web. Na jednotlivých mašinách zatím ale vidět není.

Hotovo

Budoucí přidání mašiny do Clusteru a připojení disku je vyřešené a lze použít obdobný postup.


Napsat komentář 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *