Žádný příspěvek Online marketing

Online marketing je v českých odborných knihách definován různými způsoby. Někdy je za internetový marketing označován i e-marketing, nebo elektronický marketing. Ale toto označení není správné, protože e-marketing zahrnuje veškerý elektronický marketing, tedy včetně internetového marketingu, mobilního marketingu, online televize atd.

Při internetovém marketingu, je třeba znát možnosti, které v rámci propagace internet nabízí. Pro každý druh podnikání se například nehodí všechny druhy propagačních kanálů. Dnešní internetový marketing se zaměřuje z velké části na Google vyhledávač i samotné webové stránky, sociální sítě jako je YouTube, Facebook a s ním související Instagram. Reklamy jsou záměrně směřovány na ta místa na internetu, kde lidé ve svém běžném životě každodenně tráví nejvíce času.

Zdroj: wikipedia.org; tento text lze šířit pod CC.

Strategie - nastavení, vyhodnocení

Při nastavení marketingové strategie je nutné zasáhnout cílovou skupinu ve všech fázích nákupního rozhodování, od zaujmutí až po konverzi. Poté přichází na řadu detailní vyhodnocení strategie a její případné úpravy.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zatím žádné zveřejněné příspěvky. Přijdete později?

SEO

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače neboli SEO (Search Engine Optimization) pomůže přivést na web relevantní návštěvníky z neplaceného vyhledávání. SEO zahrnuje velké množství úkonů nejen na webu – on page, ale i mimo něj – off page.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zatím žádné zveřejněné příspěvky. Přijdete později?

PPC

PPC neboli Pay Per Click je typ inzerce, ve které inzerent platí za kliknutí na jeho reklamu. Umožňuje dost přesné cílení na potenciální klienty, přináší velmi rychlé výsledky a je jednoduše a detailně měřitelná.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zatím žádné zveřejněné příspěvky. Přijdete později?