Žádný příspěvek Podnikání – činnost vedoucí k zisku

Podnikání je na území České republiky činnost vymezená zákonem vedoucí k dosažení zisku. Podleobčanského zákoníku platí: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Ze zprávy Doing Bussiness, kterou 31. října 2018 zveřejnila Světová banka vyplývá, že zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je Nový Zéland. Česká republika je až na 35. místě, čímž se nachází například před Švýcarskem, Japonskem, Izraelem, Itálií, Slovenskem (42. místo) nebo Maďarskem (53 místo), ale zaostává například za Polskem (33. místo), Ruskem, Rwandou, Kazachstánem nebo Ázerbájdžánem.

Zdroj: wikipedia.org; tento text lze šířit pod CC.

Prodej služby

V této rubrice najdete informace o tom, jak prodávat své služby a produkty tak, abyste splňovali všechny své cíle a zároveň zákonem daná kritéria.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zobrazit 1 příspěvek

Zaměstnanci

V této rubrice najdete informace o tom, jak své zaměstnance najít a jak s nimi komunikovat a pracovat tak, aby mezi vámi panovala oboustranná spokojenost.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zatím žádné zveřejněné příspěvky. Přijdete později?

Úřednický šiml

V této rubrice najdete tipy na to jak se vypořádat s veškerou administrativou, která je s podnikáním spojená.

Otázky a odpovědi Prozkoumat

Zatím žádné zveřejněné příspěvky. Přijdete později?