1 příspěvek Bezchybné korektury textů

Korektury zajistí, že text nebude obsahovat žádné gramatické, pravopisné a stylistické chyby. Korektor musí nejen perfektně ovládat jazyk, ale také by měl být schopný dobře porozumět obsahovému sdělení.