Žádný příspěvek Dostupný SW

V této rubrice najdete informace u dostupném softwaru používaném v oblasti webhostingu a serverů.

Hromadné zakládání webů – příprava na migraci

Někde je potřeba zpracovat více stejných/podobných úkonů najednou. Chystáme se migrovat necelých 200 webů na VestaCP a v tomto návodu k tomu budeme ladit skript, abychom vše nemuseli klikat v administraci. Celý VespaCP je v tuto chvíli veřejnosti nepřístupný.

Propojení VestaCP a FreeNas (přesuny souborů a skriptů)

Návod naznačuje napojení sdílených složek z FreeNas serveru na VestaCP server. Toto sdílení usnadňuje editaci skriptů a dodávku některých dat směrem z Windows stanic na VestaCp. Tento návod navazuje na návod Nastavení sdílení FreeNas – VestaCP – Windows 10.