Propojení VestaCP a FreeNas (přesuny souborů a skriptů)

Návod naznačuje napojení sdílených složek z FreeNas serveru na VestaCP server. Toto sdílení usnadňuje editaci skriptů a dodávku některých dat směrem z Windows stanic na VestaCp. Tento návod navazuje na návod Nastavení sdílení FreeNas – VestaCP – Windows 10.